Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení kultury, sportu a cestovního ruchu
Řízení kultury, sportu a cestovního ruchu
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ750XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
2. Účel a zaměření úloh řízení kultury, sportu a cestovního ruchu
 • Zajistit efektivní organizační a materiální podporu akcí a na druhé straně získávání finančních prostředků z těchto akcí,
 • Zajistit kvalitní řízení v oblasti cestovního ruchu ve prospěch rozvoje regionu.
3. Přehled úloh řízení kultury, sportu a cestovního ruchu:
 • Evidence a správa objektů řízení kultury, sportu a cestovního ruchu (UQ751AXGO ) – ( Evidence ),
 • Řízení kultury a kulturních akcí (UQ752AXGO ) – ( Kultura ),
 • Řízení kulturních památek (UQ752BXGO ) – ( Památky ),
 • Řízení sportu a sportovních akcí (UQ752CXGO ) – ( Sport ),
 • Řízení cestovního ruchu (UQ752DXGO ) – ( Cest.ruch ),
 • Reporting řízení kultury, sportu a cestovního ruchu (UQ753AXGO ) – ( Reporty ),
 • Analýzy kultury, sportu a cestovního ruchu (UQ754AXGO ) – ( Analýzy ),
 • Plánování kulturních a sportovních akcí a cestovního ruchu (UQ755AXGO ) – ( Plány ).
4. Scénáře řízení kultury, sportu a cestovního ruchu:
 • Řeší se řízení kultury, sportu a cestovního ruchu OVM“ (SQ751XGO ).
 • Všechny scénáře podle oblastí řízení OVM: „Scénáře k řízení samosprávy, OVM“ (SGQ700),
 • Scénáře k jednotlivým typům úloh (evidenční, transakční,…): „Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
5. Role v řízení kultury, sportu a cestovního ruchu
 • Role řízení samosprávy : „Pracovníci v samosprávě“ (RGQ50XGO ).
 • Vybrané role pro kulturu, sport a cestovní ruch:
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh řízení kultury, sportu a cestovního ruchu
 • Přehled dokumentů pro jednotlivé oblasti řízení je na stránce „Dokumenty jednotlivých oblastí řízení OVM“ (DSGQ71XGO ).
 • Vybrané dokumenty pro danou oblast řízení:
  • Evidence objektů řízení kultury, sportu a cestovního ruchu (DQ751AXGO), Reporty řízení kultury, sportu a cestovního ruchu (DQ752AXGO),
  • Analytické dokumenty řízení kultury, sportu a cestovního ruchu (DQ753AXGO), Plánovací dokumenty pro řízení kultury, sportu a cestovního ruchu (DQ754AXGO).
7. Metriky úloh řízení kultury, sportu a cestovního ruchu
 • Vybrané metriky pro řízení kultury, sportu a cestovního ruchu:
  • Počet kulturních akcí (IQ7601XGO), Náklady na realizované kulturní akce (IQ7602XGO), Výnosy z kulturních akcí (IQ7603XGO),
  • Počet kulturních památek v působnosti OVM (IQ7604XGO), Náklady na správu kulturních památek (IQ7605XGO), Výnosy z kulturních památek (IQ7606XGO),
  • Počet aktivit na podporu cestovního ruchu (IQ7607XGO), Náklady na podporu cestovního ruchu (IQ7608XGO), Výnosy z cestovního ruchu (IQ7609XGO),
  • Počet sportovních akcí (IQ7610XGO), Náklady na realizované sportovní akce (IQ7611XGO), Výnosy ze sportovních akcí (IQ7612XGO).
8. Faktory řízení kultury, sportu a cestovního ruchu
 • Podstatné faktory pro řízení OVM jsou na stránkách „Úroveň managementu“ (FSG050 ), „Poskytování IT služeb, provozní a rozvojové modely“ (FG100 ) a „Podniková analytika, Business Analytics, BA“ (FG400 ),
 • Vybrané faktory řízení kultury, sportu a cestovního ruchu:
  • Stav hospodářského prostředí (F030 ), Stav legislativy (F034),
  • Struktura uživatelů IS, informatiků a úroveň jejich znalostí (F080 ),
  • ERP (F300 ), ECM: Správa podnikového obsahu, Enterprise Content Management (F500 ),
  • Business intelligence, BI (F400 ), Reporting (F410 ),
  • Plánovací aplikace a nástroje (F453 ), Řízení výkonnosti eGovernmentu (F433 ),
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.