Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení kultury, sportu a cestovního ruchu
Řízení kultury, sportu a cestovního ruchu
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ750XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. „Řízení kultury, sportu a cestovního ruchu“ – přehled úloh
 • Skupina úloh pro podporu řízení kultury, sportu a cestovního ruchu zahrnuje tyto úlohy:
  • Evidence a správa objektů řízení kultury, sportu a cestovního ruchu (UQ751AXGO ),
  • Řízení kultury a kulturních akcí (UQ752AXGO ),
  • Řízení kulturních památek (UQ752BXGO ),
  • Řízení sportu a sportovních akcí (UQ752CXGO ),
  • Řízení cestovního ruchu (UQ752DXGO ),
  • Reporting řízení kultury, sportu a cestovního ruchu (UQ753AXGO ),
  • Analýzy kultury, sportu a cestovního ruchu (UQ754AXGO ),
  • Plánování kulturních a sportovních akcí a cestovního ruchu (UQ755AXGO ).
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Účelem úloh řízení rozvoje kultury a sportu, kulturních a sportovních akcí je:
  • zajistit jejich efektivní organizační a materiální podporu a na druhé straně získávání finančních prostředků z těchto akcí,
  • zajistit kvalitní řízení v oblasti cestovního ruchu a jeho kvalifikovaného řízení ve prospěch rozvoje oblasti v působnosti OVM,
  • poskytovat pracovníkům v oblasti řízení kultury, sportu a cestovního ruchu kvalitní analytické a plánovací podklady.
3. Scénář skupiny úloh:
 • Řeší se řízení kultury, sportu a cestovního ruchu OVM (SQ751XGO ).
4. Poznámky, reference
 • ZIMMERMANNOVÁ, M.: Enterprise Architecture procesně řízené samosprávy ČR, VŠE, 2018
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.