Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Počet sportovních akcí
Počet sportovních akcí
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ7610XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-02-19
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
počet sportovních akcí
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Počet sportovních akcí realizovaných, resp. organizovaných OVM.
2. Související metriky
 • Počet pracovníků OVM zajišťujících sportovní akce,
 • Návštěvnost sportovních akcí,
 • Časový rozsah potřebný k zajištění sportovních akcí,
 • Počet externích subjektů zajišťujících sportovní akce.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Evidence sportovních akcí,
 • Dokumentace sportovních akcí,
 • Sportovní programy.
4. Adekvátní dimenze
 • Časová dimenze (DI001 ),
 • Zaměstnanci (DIQ201 ),
 • Externí subjekty - organizátoři sportovních akcí.