Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Reporting řízení kultury, sportu a cestovního ruchu
Reporting řízení kultury, sportu a cestovního ruchu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ753AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Reporting řízení kultury, sportu a cestovního ruchu“ – cíl, účel
  • Zajistit kvalitní přehledy z oblastí a úloh řízení kulturních akcí, sportu a cestovního ruchu.
2. Výstupy, reporty
  • Přehledy a výkazy připravovaných i realizovaných kulturních akcí, termínů, zajištění, návštěvnosti,
  • Přehledy a výkazy kulturních památek, jejich stavu a požadavků na opravy a údržbu,
  • Přehledy a výkazy připravovaných i realizovaných sportovních akcí, termínů, zajištění, návštěvnosti,
  • Přehledy a výkazy prostředků využívaných v cestovním ruchu,
  • Přehledy a výkazy aktivit na podporu rozvoje cestovního ruchu.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Reporty odpovídající potřebám jednotlivých subjektů a jejich poskytování na požadované místo a v čase,
  • Kvalitní formální úroveň reportů a vizualizace dat,
  • Konsolidované reporty vzhledem k oblastem řízení, ke zdrojům dat a subjektům