Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Reporting řízení kultury, sportu a cestovního ruchu
Reporting řízení kultury, sportu a cestovního ruchu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ753AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Reporting řízení kultury, sportu a cestovního ruchu“ – cíl, účel
 • Zajistit kvalitní přehledy z oblastí a úloh řízení kulturních akcí, sportu a cestovního ruchu.
2. Vstupy
 • Evidence kulturních akcí, jejich obsahu a způsobu realizace,
 • Evidence a správa kulturních památek a jejich hlavních charakteristik,
 • Evidence sportovních akcí,
 • Evidence prostředků a kapacit pro podporu cestovního ruchu.
3. Výstupy
 • Přehledy a výkazy připravovaných i realizovaných kulturních akcí, termínů, zajištění, návštěvnosti,
 • Přehledy a výkazy kulturních památek, jejich stavu a požadavků na opravy a údržbu,
 • Přehledy a výkazy připravovaných i realizovaných sportovních akcí, termínů, zajištění, návštěvnosti,
 • Přehledy a výkazy prostředků využívaných v cestovním ruchu,
 • Přehledy a výkazy aktivit na podporu rozvoje cestovního ruchu.
4. Klíčové metriky využívané v úloze
 • Počet kulturních akcí (IQ7601XGO),
 • Náklady na realizované kulturní akce (IQ7602XGO),
 • Výnosy z kulturních akcí (IQ7603XGO),
 • Počet kulturních památek v působnosti OVM (IQ7604XGO),
 • Náklady na správu kulturních památek (IQ7605XGO),
 • Výnosy z kulturních památek (IQ7606XGO),
 • Počet aktivit na podporu cestovního ruchu (IQ7607XGO),
 • Náklady na podporu cestovního ruchu (IQ7608XGO),
 • Výnosy z cestovního ruchu (IQ7609XGO),
 • Počet občanů v působnosti OVM (IQ7401XGO),
 • Počet právnických subjektů v kompetenci OVM (IQ7301XGO),
 • Výdaje kapitálové – investiční (IQ7207XGO),
 • Výdaje běžné – neinvestiční (IQ7206XGO),
 • Objem nákladů OVM (IQ7210XGO),
 • Příjmy daňové (IQ7201XGO),
 • Příjmy nedaňové (IQ7202XGO),
 • Přijaté dotace (IQ7204XGO).
5. Aplikace, nástroje
 • Business Intelligence (FSG400 ),
 • Self Service BI (F455 ),
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ),
 • Specializované aplikace.