Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Evidence a správa objektů řízení kultury, sportu a cestovního ruchu
Evidence a správa objektů řízení kultury, sportu a cestovního ruchu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ751AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Evidence a správa objektů objektů řízení kultury, sportu a cestovního ruchu“ – cíl, účel
  • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze objektů spojených s kulturou, sportem a cestovním ruchem a jejich podstatné charakteristiky.
2. Klíčové aktivity
  • Evidence kulturních akcí, jejich obsahu, konkrétního programu a způsobu realizace, zajištění externími subjekty,
  • Evidence a správa kulturních památek a jejich hlavních charakteristik, dokumentace, identifikace potřeb údržby a oprav,
  • Evidence sportovních akcí, jejich programu, účastníků, možností a podmínek účasti, místa realizace,
  • Evidence prostředků a kapacit pro podporu cestovního ruchu, příprava podkladů pro marketing v oblasti cestovního ruchu.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Zajištění a pořízení všech potřebných dat ke kulturním a sportovním akcím, zajištění jejich nezbytného rozsahu a kvality,
  • Zajištění a správa kvalitní dokumentace ke kulturním památkám,
  • Pořizování a poskytování informací k možnostem v oblasti cestovního ruchu, vytváření kvalitních podkladů pro marketing v dané oblasti.