Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Evidence a správa objektů řízení kultury, sportu a cestovního ruchu
Evidence a správa objektů řízení kultury, sportu a cestovního ruchu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ751AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Evidence a správa objektů objektů řízení kultury, sportu a cestovního ruchu“ – cíl, účel
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze objektů spojených s kulturou, sportem a cestovním ruchem a jejich podstatné charakteristiky.
2. Vstupy a výstupy úlohy
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Podklady pro jednotlivé evidence a jejich změny,
 • Hlavními výstupy jsou:
  • Evidence kulturních akcí,
  • Evidence kulturních památek,
  • Evidence sportu,
  • Evidence cestovního ruchu.SEC1#Klíčové aktivity
 • Evidence kulturních akcí, jejich obsahu a způsobu realizace,
 • Evidence a správa kulturních památek a jejich hlavních charakteristik,
 • Evidence sportovních akcí,
 • Evidence prostředků a kapacit pro podporu cestovního ruchu.
3. Klíčové metriky vytvářené a využívané v úloze
 • Počet kulturních akcí (IQ7601XGO),
 • Náklady na realizované kulturní akce (IQ7602XGO),
 • Výnosy z kulturních akcí (IQ7603XGO),
 • Počet kulturních památek v působnosti OVM (IQ7604XGO),
 • Náklady na správu kulturních památek (IQ7605XGO),
 • Výnosy z kulturních památek (IQ7606XGO),
 • Počet aktivit na podporu cestovního ruchu (IQ7607XGO),
 • Náklady na podporu cestovního ruchu (IQ7608XGO),
 • Výnosy z cestovního ruchu (IQ7609XGO),
 • Počet občanů v působnosti OVM (IQ7401XGO),
 • Počet právnických subjektů v kompetenci OVM (IQ7301XGO),
 • Výdaje kapitálové – investiční (IQ7207XGO),
 • Výdaje běžné – neinvestiční (IQ7206XGO),
 • Objem nákladů OVM (IQ7210XGO),
 • Příjmy daňové (IQ7201XGO),
 • Příjmy nedaňové (IQ7202XGO),
 • Přijaté dotace (IQ7204XGO).