Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy kultury a cestovního ruchu
Analýzy kultury a cestovního ruchu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ754AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-12
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýzy pro podporu řízení kultury a cestovního ruchu“ – cíl, účel
 • Účelem analytické úlohy je dosažení efektů , např. v rozvoji kulturních a sportovních akcí, aktivit na podporu cestovního ruchu apod.,
 • Úloha řešit otázky spojené s řešením analytických úloh (SQ004 ).
2. Funkcionalita analýz řízení kultury a cestovního ruchu

2.1. Analýzy ukazatelů řízení kultury a cestovního ruchu:
 • Ukazatelé pro analýzy řízení kultury a cestovního ruchu:
 • Dimenze pro analýzy řízení kultury a cestovního ruchu:
  • Kategorie kulturních akcí, Zaměstnanci (DIQ201 ), Externí subjekty - organizátoři kulturních akcí,
  • Nákladové druhy, Zaměstnanci, Účtová osnova, Měny, Účetní období.
2.2. Analýzy stavu kulturních památek a aktivit spojených s jejich údržbou:
 • Ukazatelé pro analýzy stavu kulturních památek:
  • Počet kulturních památek v působnosti OVM (IQ7604XGO),
  • Náklady na správu kulturních památek (IQ7605XGO),
  • Výnosy z kulturních památek (IQ7606XGO),
 • Dimenze pro analýzy stavu kulturních památek:
  • Kategorie kulturních památek, Investice, Opravy, Dodavatelé, Regiony,
  • Nákladové druhy, Zaměstnanci, Účtová osnova, Měny, Účetní období.
2.3. Analýzy prostředků a aktivit v oblasti cestovního ruchu:
 • Ukazatelé pro analýzy prostředků a aktivit v oblasti cestovního ruchu:
  • Počet aktivit na podporu cestovního ruchu (IQ7607XGO),
  • Náklady na podporu cestovního ruchu (IQ7608XGO),
  • Výnosy z cestovního ruchu (IQ7609XGO),
 • Dimenze pro analýzy prostředků a aktivit v oblasti cestovního ruchu:
  • Kategorie aktivit na podporu cestovního ruchu, Dodavatelé, Zaměstnanci, Regiony,
  • Nákladové druhy, Zaměstnanci, Účtová osnova, Měny, Účetní období, Faktury přijaté, Regiony.
2.4. Časové analýzy kultury a cestovního ruchu („Time Intelligence“)
 • Vývoj ukazatelů řízení kultury a cestovního ruchu – platí pro všechny uvedené ukazatele,
 • Postupný nárůst hodnot ukazatelů řízení kultury a cestovního ruchu – např. k začátku roku (YTD - year-to-date),
 • Meziroční porovnání .
3. Zdroje dat:
 • Evidence kulturních akcí, jejich obsahu a způsobu realizace,
 • Evidence a správa kulturních památek a jejich hlavních charakteristik,
 • Evidence prostředků a kapacit pro podporu cestovního ruchu.
4. Podmínky úspěšnosti analýz kultury a cestovního ruchu:
 • Uplatnění vysoké komplexnosti a kvality analýz podpory kulturních akcí a aktivit na podporu cestovního ruchu,
 • Využití strukturovaných i nestrukturovaných dat, např. pro analýzy možností rozvoje cestovního ruchu, internetové zdroje obsahující možnosti rozvoje cestovního ruchu v regionu apod.