Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy kultury a bytového fondu
Analýzy kultury a bytového fondu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ776AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýzy kultury a bytového fondu“ – cíl, účel
  • Zajistit hodnocení kulturních akcí, kulturních památek, kapacit pro cestovní ruch podle všech relevantních dimenzí,
  • Realizovat analýzy bytového fondu podle potřeb OVM,
  • Dosáhnout postupně na základě analýz pozitivních změn ve sledovaných metrikách vzhledem k potřebám OVM,
  • Řešit obecné otázky spojené s řešením analytických úloh – ve scénáři (SQ004 ).
2. Klíčové aktivity
  • Analýzy kulturních akcí – hodnocení úspěšnosti,
  • Analýzy kulturních památek, jejich stavu a potřeby oprav,
  • Analýzy stavu využití cestovního ruchu, analýzy dostupných kapacit pro zajištění cestovního ruchu,
  • Analýzy kriminality, objasněnosti případů, analýzy prevence,
  • Analýzy stavu bytů a bytového fondu, analýzy potřeby oprav a údržby.
3. Poznámky, reference