Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Počet aktivit na podporu cestovního ruchu
Počet aktivit na podporu cestovního ruchu
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ7607XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-02-19
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
počet aktivit
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Počet aktivit na podporu cestovního ruchu realizovaných pracovníky OVM, resp. organizovaných a zajišťovaných OVM.
2. Související metriky
 • Počet pracovníků OVM zajišťujících aktivity na podporu cestovního ruchu,
 • Návštěvnost a skutečné využití aktivit na podporu cestovního ruchu zájemci, turisty,
 • Časová náročnost, resp. pracnost zajištění aktivit na podporu cestovního ruchu,
 • Počet externích subjektů podílejících se na zajištění aktivit na podporu cestovního ruchu.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Evidence související s řízením cestovního ruchu,
 • Informace externích cestovních kanceláří a agentur.
4. Adekvátní dimenze
 • Časová dimenze (DI001 ),
 • Kategorie aktivit na podporu cestovního ruchu,
 • Dodavatelé (DIQ102 ),
 • Zaměstnanci (DIQ201 ) ,
 • Regiony (DI004 ).