Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Náklady na správu kulturních památek
Náklady na správu kulturních památek
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ7605XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-02-19
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Náklady na správu kulturních památek – je objem nákladů dle nákladových položek, zodpovědností a činností.
2. Související metriky
 • Podíl nákladů na správu kulturních památek na celkových nákladech OVM,
 • Plánované náklady na správu kulturních památek,
 • Objem nákladů překročených rozpočtů na správu kulturních památek
3. Zdroje dat pro metriku
 • Evidence kulturních památek,
 • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ),
 • Finanční výkazy (DQ051A ),
 • Evidence majetku – technická, operativní, účetní (DQ301A),
 • Evidence investic (DQ302A),
 • Evidence vlastních / dodavatelských oprav a údržby (DQ303A),
 • Investiční záměry (DQ310A),
 • Pasporty majetku (DQ311A),
 • Dokumentace investic a údržby (DQ313A),
 • Požadavky na investice a údržbu (DQ314A),
 • Evidence závazků (DQ056A).
4. Adekvátní dimenze