Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Počet kulturních památek v působnosti OVM
Počet kulturních památek v působnosti OVM
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ7604XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-02-19
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
počet kulturních památek
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Počet kulturních památek spravovaných v působnosti OVM.
2. Související metriky
 • Počet pracovníků OVM zajišťujících správu kulturních památek,
 • Návštěvnost kulturních památek,
 • Časový rozsah potřebný k zajištění správy kulturních památek,
 • Počet externích subjektů podílejících se na správě a opravách kulturních památek.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Evidence kulturních památek,
 • Evidence majetku – technická, operativní, účetní (DQ301A),
 • Evidence investic (DQ302A),
 • Evidence vlastních / dodavatelských oprav a údržby (DQ303A),
 • Investiční záměry (DQ310A),
 • Pasporty majetku (DQ311A),
 • Dokumentace investic a údržby (DQ313A),
 • Požadavky na investice a údržbu (DQ314A).
4. Adekvátní dimenze