Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Výnosy z kulturních památek
Výnosy z kulturních památek
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ7606XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-02-19
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Výnosy z kulturních památek – je objem výnosů, dle zodpovědností a činností.
2. Související metriky
  • Podíl příjmů z kulturních památek na celkových příjmech OVM,
  • Plánované příjmy z využití kulturních památek.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Evidence kulturních památek,
  • Dokumentace kulturních památek,
  • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ),
  • Finanční výkazy (DQ051A ).
4. Adekvátní dimenze