Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Náklady na podporu cestovního ruchu
Náklady na podporu cestovního ruchu
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ7608XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-02-19
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Náklady na aktivity na podporu cestovního ruchu – je objem nákladů dle nákladových položek, zodpovědností a činností.
2. Související metriky
  • Podíl nákladů na aktivity na podporu cestovního ruchu na celkových nákladech OVM,
  • Plánované náklady na aktivity na podporu cestovního ruchu,
  • Objem nákladů překročených rozpočtů na aktivity na podporu cestovního ruchu.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Evidence aktivit na podporu cestovního ruchu,
  • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ),
  • Finanční výkazy (DQ051A ),
  • Evidence závazků (DQ056A).
4. Adekvátní dimenze