Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Náklady na realizované kulturní akce
Náklady na realizované kulturní akce
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ7602XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-02-19
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Náklady na realizované kulturní akce – je objem nákladů dle nákladových položek, zodpovědností a činností.
2. Související metriky
 • Podíl nákladů na kulturní akce na celkových nákladech OVM,
 • Plánované náklady na připravované kulturní akce,
 • Objem nákladů překročených rozpočtů kulturních akcí
3. Zdroje dat pro metriku
 • Evidence kulturních akcí,
 • Dokumentace kulturních akcí,
 • Kulturní programy,
 • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ),
 • Finanční výkazy (DQ051A ),
 • Evidence závazků (DQ056A).
4. Adekvátní dimenze
 • Časová dimenze (DI001 ),
 • Kategorie kulturních akcí,
 • Nákladové druhy (DIQ054 ),
 • Zaměstnanci (DIQ201 )
 • Účtová osnova (DIQ051 ),
 • Měny (DIQ052 ),
 • Účetní období (DIQ053 ),
 • Externí subjekty - organizátoři kulturních akcí,
 • Faktury přijaté (DIQ055 ),
 • Regiony (DI004 ),