Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Výnosy ze sportovních akcí
Výnosy ze sportovních akcí
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ7612XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-02-19
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Výnosy ze sportovních akcí – je objem výnosů, dle zodpovědností a činností.
2. Související metriky
 • Podíl příjmů ze sportovních akcí na celkových příjmech OVM,
 • Plánované příjmy z připravovaných sportovních akcí.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Evidence sportovních akcí,
 • Dokumentace sportovních akcí,
 • Sportovní programy,
 • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ),
 • Finanční výkazy (DQ051A ).
4. Adekvátní dimenze
 • Časová dimenze (DI001 ),
 • Zaměstnanci (DIQ201 )
 • Účtová osnova (DIQ051 ),
 • Účetní období (DIQ053 ),
 • Externí subjekty - organizátoři sportovních akcí,
 • Regiony (DI004 ).