Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Plánování kulturních akcí a cestovního ruchu
Plánování kulturních akcí a cestovního ruchu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ755AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Charvát, Z. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-04-14
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Plánování kulturních akcí a cestovního ruchu“ – cíl, účel
 • Účelem plánování kulturních, sportovních akcí a cestovního ruchu je naplňování veřejné služby.
 • Zpracovat plány kulturních akcí, údržby kulturních památek a rozvoje cestovního ruchu podle různých hledisek (dimenzí) pro různé časové horizonty,
 • Řešit otázky ve scénářích „Řeší se rozvoj standardních plánovacích úloh IS“ (SQ005 ) a „Řeší se řízení kultury, sportu a cestovního ruchu OVM“ (SQ751XGO ).
2. Funkcionalita plánování kulturních akcí a cestovního ruchu

2.1. Plánování ekonomických ukazatelů kulturních akcí a cestovního ruchu
 • Ukazatelé pro plánování kulturních akcí a cestovního ruchu:
  • Počet kulturních akcí (IQ7601XGO), Náklady na realizované kulturní akce (IQ7602XGO), Výnosy z kulturních akcí (IQ7603XGO),
  • Náklady na správu kulturních památek (IQ7605XGO), Výnosy z kulturních památek (IQ7606XGO),
  • Počet aktivit na podporu cestovního ruchu (IQ7607XGO), Náklady na podporu cestovního ruchu (IQ7608XGO), Výnosy z cestovního ruchu (IQ7609XGO),
 • Dimenze pro plánování kulturních akcí a cestovního ruchu:
  • Kategorie kulturních akcí,
  • Kategorie kulturních památek, Investice, Opravy, Dodavatelé, Regiony,
  • Kategorie aktivit na podporu cestovního ruchu,
2.2. Plánování procesních ukazatelů kulturních a sportovních akcí a cestovního ruchu
 • Včasnost vytvoření koncepce a jednotlivých plánů,
 • Přesnost koncepce a konkrétnost,
 • Počet zapojených účastníků (plánovaný dosah aktivit).
2.3. Zpracovávané výstupy plánování kulturních, sportovních akcí a cestovního ruchu
 • Plán kulturních a sportovních akcí konaných OVM,
 • Vypsání grantového programu pro oblast kultury a všech programů,
 • Vypsání grantového programu pro oblast podpory sportu a všech programů,
 • Plán sportovních a kulturních akcí konaných organizacemi na OVM a podpořených OVM,
 • Aktuální zpětné vazby od občanů OVM i účastníků akcí a turistů s jiným bydlištěm,
 • Prezentace plánovaných akcí prostřednictvím informačních kanálů.
3. Zdroje dat
 • Kulturní strategie samosprávného celku,
 • Strategie podpory sportu,
 • Strategie podpory cestovního ruchu,
 • Analýza kulturních akcí a jejich dotační podpory,
 • Analýza stavu kulturních památek a aktivit spojených s jejich údržbou,
 • Analýza sportovních akcí a jejich dotační podpory,
 • Analýza prostředků a aktivit v oblasti cestovního ruchu,
 • Analýza vývoje kultury, sportu a cestovního ruchu v čase,
 • Srovnávací analýzy,
 • Rozpočet OVM a jeho struktura,
 • Seznamy sportovních a kulturních akcí konaných v minulosti,
 • Zpětné vazby občanů na dříve konané kulturní a sportovní akce a stav kulturních památek.
4. Klíčové aktivity
 • Plánování konkrétních dat kulturních a sportovních akcí a akcí na podporu cestovního ruchu,
 • Plánování kulturních programů a jednotlivých kulturních akcí a jejich materiálního, finančního a personálního zajištění,
 • Plánování sportovních akcí a jejich materiálního, finančního a personálního zajištění,
 • Plánování údržby a oprav kulturních památek,
 • Plánování rozvoje cestovního ruchu a marketingových aktivit na jeho podporu.
5. Podmínky úspěšnosti plánování kulturních, sportovních akcí a cestovního ruchu
 • Kvalita vstupních dat,
 • Komunikace mezi OVM a organizacemi pořádajícími kulturní a sportovní akce na území OVM,
 • Včasnost plánování kulturních a sportovních akcí a podpora tohoto plánování všemi rolemi podílejícími se na této aktivitě.