Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Plánování kulturních akcí a bytového fondu
Plánování kulturních akcí a bytového fondu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ777AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Plánování kulturních akcí a bytového fondu“ – cíl, účel
  • Zpracovat plány kulturních akcí, údržby kulturních památek a rozvoje cestovního ruchu podle různých hledisek (dimenzí) pro různé časové horizonty,
  • Zpracovat plány rozvoje a údržby bytového fondu podle různých hledisek (dimenzí) pro různé časové horizonty,
  • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením plánovacích úloh ve scénáři (SQ005 ).
2. Klíčové aktivity
  • Plánování kulturních akcí, příprava a schvalování rozpočtu,
  • Plánování údržby a oprav kulturních památek,
  • Plánování rozvoje cestovního ruchu,
  • Plánování výstavby nových bytů a údržby stávajícího bytového fondu.
3. Poznámky, reference