Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se řízení kultury, sportu a cestovního ruchu OVM
Řeší se řízení kultury, sportu a cestovního ruchu OVM
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ751XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-04-10
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky a problémy:
 1. Jak zajistit kvalitní a detailní evidenci kulturních a sportovních akcí, kulturních památek, aktivit pro podporu cestovního ruchu?
 2. Jak se přijímají, evidují a vyhodnocují žádosti o kulturní a sportovní akce?
 3. Jak se vyhodnocuje ekonomická stránka kulturních a sportovních akcí?
 4. Jak se plánuje, realizuje a vyhodnocuje správa a údržba kulturních památek ?
 5. Jak se plánují, realizují a vyhodnocují aktivity OVM na podporu cestovního ruchu ?
 6. Jak se realizují vazby na finanční řízení OVM?
 7. Které reporty a s jakým obsahem o kulturních a sportovních akcích, kulturních památkách a aktivitách na podporu cestovního ruchu budou adekvátní jednotlivým úrovním a pozicím řízení OVM?
 8. Které metriky budou pro analýzy kulturních a sportovních akcí, péče o kulturní památky a cestovního ruchu významné?
 9. Které dimenze ve vztahu k metrikám budou pro analýzy relevantní?
 10. Kde jsou klíčová omezení a problémy v rozvoji kultury, sportu a cestovního ruchu?
 11. Jaký vliv má kvalita řízení rozvoje kultury, sportu a cestovního ruchu na výkonnost OVM ?
2. Řešení v úlohách MBI
 • Evidence a správa objektů řízení kultury, sportu a cestovního ruchu (UQ751AXGO ),
 • Řízení kultury a kulturních akcí (UQ752AXGO ),
 • Řízení kulturních památek (UQ752BXGO ),
 • Řízení sportu a sportovních akcí (UQ752CXGO ),
 • Řízení cestovního ruchu (UQ752DXGO ),
 • Reporting řízení kultury, sportu a cestovního ruchu (UQ753AXGO ),
 • Analýzy kultury, sportu a cestovního ruchu (UQ754AXGO ),
 • Plánování kulturních a sportovních akcí a cestovního ruchu (UQ755AXGO ).