Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení kultury a kulturních akcí
Řízení kultury a kulturních akcí
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ752AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Charvát, Z. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-04-13
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení kultury a kulturních akcí“ – cíl, účel
 • Udržovat a rozvíjet tradiční i nové kulturní akce ,
 • Zajistit zprostředkovávání kontaktu mezi obyvateli konkrétního územního celku,
 • Podporovat vzdělávání a kultivování společnosti a mezilidských vztahů, i obohacování veřejného prostoru.
 • Vytvářet a naplňovat strategii kultury na OVM a postihovat specifika daného OVM a specifické potřeby místních obyvatel, měla by jasně definovat cíle kultury, jaké obory umění a druhy kulturních akcí jsou zejména podporovány a jakým způsobem má být realizována podpora kultury.
 • Řešit otázky ve scénářích „Řeší se rozvoj standardních transakčních úloh IS“ (SQ002 ) a „Řeší se řízení kultury, sportu a cestovního ruchu OVM“ (SQ751XGO ).
2. Klíčové aktivity
 • Koncepce a ekonomiky kultury a volného času,
 • Dotační politika v oblasti kultury a volného času,
 • Příprava realizace konkrétní kulturní akce a zajištění informovanosti prostřednictvím komunikačních kanálů,
 • Realizace kulturní akce – zajištění jejího průběhu,
 • Získání zpětné vazby k realizované kulturní akci.
3. Podmínky úspěšnosti řízení kultury a kulturních akcí
 • Podpora realizace kulturních akcí politickými představiteli OVM,
 • Rozpočet na realizaci kulturních akcí,
 • Podpora realizace kulturních akcí zaměstnanci OVM,
 • Kvalifikovanost jednotlivých rolí vstupujících do aktivity,
 • Podpora obyvatel OVM.