Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení kultury a kulturních akcí
Řízení kultury a kulturních akcí
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ752AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení kultury a kulturních akcí“ – cíl, účel
  • Zajistit kvalitní přípravu a průběh kulturních akcí OVM.
2. Klíčové aktivity
  • Koncepce a ekonomiky kultury a volného času,
  • Dotační politika v oblasti kultury a volného času,
  • Příprava kulturní akce – zajištění informovanosti prostřednictvím komunikačních kanálů,
  • Realizace kulturní akce – zajištění jejího průběhu.