Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení cestovního ruchu
Řízení cestovního ruchu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ752DXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení cestovního ruchu“ – cíl, účel
 • Zajistit systematický rozvoj cestovního ruchu vzhledem k možnostem OVM.
2. Vstupy a výstupy úlohy
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Evidence prostředků a kapacit pro podporu cestovního ruchu,
 • Hlavními výstupy jsou:
  • Evidence prostředků a kapacit pro podporu cestovního ruchu – aktualizovaná,
  • Evidence problémů spojených s cestovním ruchem,
  • Evidence marketingových aktivit pro podporu cestovního ruchu.
3. Klíčové aktivity
 • Identifikace, hodnocením a řešení problémů spojených s rozvojem cestovního ruchu,
 • Plánování akcí, včetně marketingu, pro podporu cestovního ruchu.
4. Klíčové metriky využívané v úloze