Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení cestovního ruchu
Řízení cestovního ruchu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ752DXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení cestovního ruchu“ – cíl, účel
  • Zajistit systematický rozvoj cestovního ruchu vzhledem k možnostem OVM.
2. Klíčové aktivity
  • Identifikace, hodnocení a řešení problémů spojených s rozvojem cestovního ruchu,
  • Vyhodnocení možností, které se nabízejí s využitím cestovního ruchu pro region v působnosti OVM,
  • Vytvoření celkové koncepce rozvoje cestovního ruchu a jeho využití ve prospěch aktivit OVM,
  • Plánování akcí pro podporu cestovního ruchu.
  • Návrh a realizace marketingu pro podporu rozvoje cestovního ruchu,
  • Nastavení spolupráce s podnikateli (hotely, restaurace,..) a pravidel pro cestovní ruch.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Efektivní spolupráce všech zúčastněných stran na vytvoření a uplatňování koncepce cestovního ruchu v působnosti OVM,
  • Kvalitní a profesionálně realizovaný marketing pro podporu cestovního ruchu,
  • Kvalifikované posouzení a realizace finančního zajištění ve prospěch cestovního ruchu