Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení kulturních památek
Řízení kulturních památek
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ752BXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Charvát, Z. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-04-14
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení kulturních památek“ – cíl, účel
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze kulturních památek,
 • Zajistit efektivní správu kulturních památek v působnosti OVM.
 • Řídit celou strategii řízení kulturních památek,
 • Kulturní památky nejen restaurovat a konzervovat, ale také plnohodnotně provozovat
2. Klíčové aktivity
 • Specifikace problémů spojených s kulturními památkami,
 • Vyřízení žádosti o zařazení objektu na seznam kulturních památek,
 • Péče o kulturní památky, plánování údržby a rekonstrukcí.
 • Provozování kulturních památek a potenciál jejich využití,
 • Vzdělávací programy v prostorách kulturních památek,
 • Realizace stavebně-historického výzkumu,
 • Vypsání grantových titulů pro údržbu a rekonstrukce kulturních památek,
 • Vypsání grantových titulů na potenciál využití kulturních památek.
3. Podmínky úspěšnosti řízení kultury a kulturních akcí
 • Společenská poptávka po těchto aktivitách,
 • Fundovanost jednotlivých aktérů aktivity,
 • Dostatečné finanční prostředky pro úlohu,
 • Včasné plánování úlohy,
 • Legislativa potřebná k řízení kulturní památky.