Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení kulturních památek
Řízení kulturních památek
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ752BXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Charvát, Z. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení kulturních památek“ – cíl, účel
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze kulturních památek,
 • Zajistit efektivní správu kulturních památek v působnosti OVM.
 • Řídit celou strategii řízení kulturních památek,
 • Kulturní památky nejen restaurovat a konzervovat, ale také plnohodnotně provozovat
 • Řešit otázky ve scénářích „Řeší se rozvoj standardních transakčních úloh IS“ (SQ002 ) a „Řeší se řízení kultury, sportu a cestovního ruchu OVM“ (SQ751XGO ).
2. Vstupy a výstupy úlohy
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Evidence kulturních památek a jejich charakteristik,
  • Předchozí koncepce správy kulturních památek,
  • Koncepce památkové péče České republiky,
  • Předchozí plán údržby,
  • Rozpočet určený na údržbu a provozování kulturních památek.
 • Hlavními výstupy jsou:
  • Aktualizace evidence kulturních památek a jejich charakteristik,
  • Aktualizovaný plán údržby,
  • Aktualizovaná koncepce správy kulturních památek,
  • Vyhodnocení nákladů vynaložených na správu a provozování kulturních památek (porovnání s rozpočtem),
  • Připomínky pro sestavení nového rozpočtu pro údržbu a provozování kulturních památek.
3. Klíčové aktivity
 • Specifikace problémů spojených s kulturními památkami,
 • Vyřízení žádosti o zařazení objektu na seznam kulturních památek,
 • Péče o kulturní památky, plánování údržby a rekonstrukcí.
 • Provozování kulturních památek a potenciál jejich využití,
 • Vzdělávací programy v prostorách kulturních památek,
 • Realizace stavebně-historického výzkumu,
 • Vypsání grantových titulů pro údržbu a rekonstrukce kulturních památek,
 • Vypsání grantových titulů na potenciál využití kulturních památek.
4. Klíčové metriky využívané v úloze
 • Počet kulturních památek v působnosti OVM (IQ7604XGO),
 • Náklady na správu kulturních památek (IQ7605XGO),
 • Výnosy z kulturních památek (IQ7606XGO),
 • Počet občanů v působnosti OVM (IQ7401XGO),
 • Počet právnických subjektů v kompetenci OVM (IQ7301XGO),
 • Výdaje investiční (IQ7207XGO),
 • Výdaje běžné – neinvestiční (IQ7206XGO),
 • Objem nákladů OVM (IQ7210XGO),
 • Přijaté dotace (IQ7204XGO).
5. Podmínky úspěšnosti řízení kultury a kulturních akcí
 • Společenská poptávka po těchto aktivitách,
 • Fundovanost jednotlivých aktérů aktivity,
 • Dostatečné finanční prostředky pro úlohu,
 • Včasné plánování úlohy,
 • Legislativa potřebná k řízení kulturní památky.
6. Příloha
 • Charakteristika úlohy je také v přiloženém PDF dokumentu (zobrazení / stažení - ikonky v záhlaví stránky).