Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení sportu a sportovních akcí
Řízení sportu a sportovních akcí
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ752CXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-12
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení sportu a sportovních akcí“ – cíl, účel
  • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze sportovních akcí,
  • Zajistit kvalitní přípravu sportovních akcí v působnosti OVM.
2. Klíčové aktivity
  • Analýza možností OVM v oblasti podpory sporu, vytvoření koncepce rozvoje sportu, ekonomiky sportu a volného času,
  • Plánování sportovních akcí – schvalování sportovních akcí, nároky na finanční podporu, tvorba rozpočtu na akci,
  • Realizace sportovních akcí – řešení jejich organizačního, technického i personálního zajištění, zajištění marketingu pro jednotlivé akce,
  • Řešení dotační politiky v oblasti sportu a volného času, formulace a zpracování požadavků na dotace a jejich zdůvodnění.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Vytvoření reálné koncepce rozvoje sportu v působnosti OVM vzhledem k možnostem a potřebám rozvoje celého regionu,
  • Kvalitní příprava veškeré plánovací a organizační dokumentace pro jednotlivé sportovní akce,
  • Kvalifikované posuzování plánů sportovních akcí, zajištění jejich profesionální realizace