Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení sportu a sportovních akcí
Řízení sportu a sportovních akcí
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ752CXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení sportu a sportovních akcí“ – cíl, účel
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze sportovních akcí,
 • Zajistit kvalitní přípravu sportovních akcí v působnosti OVM.
2. Vstupy a výstupy úlohy
 • Hlavními vstupy jsou: Evidence sportovních akcí,
 • Hlavními výstupy jsou:
  • Evidence sportovních akcí - aktualizovaná,
  • Evidence dotací pro sport.
3. Klíčové aktivity
 • Koncepce a ekonomiky sportu a volného času,
 • Plánování sportovních akcí – schvalování, tvorba rozpočtu na akci,
 • Dotační politika v oblasti sportu a volného času.
4. Klíčové metriky využívané v úloze