Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Vedoucí oddělení koncepce a ekonomiky kultury, sportu a volného času
Vedoucí oddělení koncepce a ekonomiky kultury, sportu a volného času
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ538XGO
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Vedoucí oddělení oddělení koncepce a ekonomiky kultury, sportu a volného času - funkční náplň role

Vedoucí oddělení oddělení koncepce a ekonomiky kultury, sportu a volného času řeší rozvoj kulturních a sportovních aktivit v působnosti OVM a adekvátní rozvoj cestovního ruchu. Vykonává např. tyto činnosti:

  1. příprava a zajištění kulturních akcí, jejich obsahu a způsobu realizace, finančního zajištění,
  2. řešení péče o kulturní památky,
  3. řešení podpory sportovních akcí včetně finanční,
  4. zajištění kapacit pro podporu cestovního ruchu.
2. Požadované znalosti role
  1. znalosti aktuální legislativy,
  2. metody managementu ve veřejné správě,
  3. metody v oblasti péče o kulturní památky.