Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina životních situací : Scénáře k řízení služeb OVM
Scénáře k řízení služeb OVM
Kód skupiny scénářů

Standardní kód skupiny scénářů v MBI.

:
SGQ730XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny scénářů

1. Poznámka:
  • Celková charakteristika scénářů zařazených do skupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel scénářů
  • Účelem skupiny scénářů je formulovat výchozí analytické otázky a problémy pro řešení úloh řízení OVM, a to zejména v oblastech podpory podnikání, sociálního územního rozvoje a kulturních aktivit.
3. Přehled scénářů
  • Řeší se podpora podnikání v působnosti OVM (SQ721XGO ),
  • Řeší se sociální rozvoj v působnosti OVM (SQ731XGO ),
  • Řeší se územní rozvoj v působnosti OVM (SQ741XGO ),
  • Řeší se řízení kultury, sportu a cestovního ruchu OVM (SQ751XGO ).
4. Řešení scénářů v úlohách