Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina životních situací : Scénáře k řízení a zajištění výroby
Scénáře k řízení a zajištění výroby
Kód skupiny scénářů

Standardní kód skupiny scénářů v MBI.

:
SGQ500XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny scénářů

1. Poznámka:
  • Celková charakteristika scénářů zařazených do skupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel scénářů
  • Účelem skupiny scénářů je formulovat výchozí analytické otázky a problémy pro řešení odpovídajících úloh v oblastech řízení strojírenské výroby.
3. Přehled scénářů
  • Řeší se plánování a koordinace výrobních zakázek (SQ501XMN ),
  • Řeší se výrobní program podniku (SQ502XMN ),
  • Řeší se technická příprava výroby, TPV (SQ511XMN ),
  • Řeší se operativní řízení výroby, OŘV (SQ521XMN ),
  • Řeší se operativní plánování prodeje v rámci operativního řízení výroby (SQ525XMN ),
  • Řeší se operativní plánování výroby (SQ526XMN ),
  • Řeší se operativní plánování nákupu v rámci operativního řízení výroby (SQ527XMN ),
  • Řeší se dílenské řízení výroby, DŘV (SQ531XMN ).
4. Řešení scénářů v úlohách