Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se operativní plánování výroby
Řeší se operativní plánování výroby
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ526XMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-12-10
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky
 1. Jak efektivně nastavit výrobní program firmy?
 2. Jaké klíčové funkce a aktivity má zahrnovat operativní plánování výroby?
 3. Jaký má být obsah plánu zadávané výroby ?
 4. Jaký má být obsah plánu odváděné výroby ?
 5. Jaké metody plánování výroby je účelné využívat v konkrétních podmínkách podniku?
 6. Jak zajistit plnění termínů dodávek produktů dle požadavků zákazníka?
 7. Jak zajistit efektivní kooperaci všech zúčastněných subjektů na výrobě, včetně externích?
 8. Jak řešit snižování průběžné doby výroby a výrobních zakázek?
 9. Jak zajistit snižování výrobních nákladů ?
 10. Jak zajistit potřebnou produktivitu práce (lidí i strojů)?
 11. Jak zajistit požadovanou kvalitu výroby a výrobní produkce?
 12. Jak řešit problém předzhotovení výroby – s ohledem na náklady skladování, hospodárnost výroby, na využití personálních zdrojů, na rizika nevyužití předzhotovených dílů atd.?
 13. Jak řešit efektivní řízení ekologie výroby?
2. Doporučení, praktiky
 • OŘV: Operativní plánování výroby (UQ525BXMN )