Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina životních situací : Scénáře k řízení zdrojů OVM
Scénáře k řízení zdrojů OVM
Kód skupiny scénářů

Standardní kód skupiny scénářů v MBI.

:
SGQ760XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny scénářů

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika scénářů zařazených do skupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel scénářů
 • Účelem skupiny scénářů je formulovat výchozí analytické otázky a problémy pro řešení úloh OVM v oblasti zejména personálních zdrojů, majetku, IT a nákupu.
3. Přehled scénářů
 • Řeší se řízení majetku OVM (SQ761XGO ),
 • Řeší se řízení investic a údržby OVM (SQ762XGO ),
 • Řeší se řízení nákupu v OVM (SQ771XGO ),
 • Řeší se personální řízení OVM (SQ781XGO ),
 • Řeší se řízení mezd pracovníků OVM (SQ782XGO ),
 • Řeší se řízení komunikace OVM s externími partnery (SQ791XGO ),
 • Řeší se právní a administrativní zajištění OVM (SQ801XGO ),
 • Řeší se řízení IT služeb (SG100 ), řízení zdrojů IT (SG200 ) a řízení IT ekonomiky (SG300 ). – viz příslušné dokumenty scénářů v řízení IT.
4. Řešení scénářů v úlohách
 • Správa majetku OVM a řízení veřejných zakázek (TGQ760XGO ),
 • Řízení nákupu zboží, materiálu služeb pro OVM (TGQ770XGO ),
 • Řízení lidských zdrojů v orgánu samosprávy (TGQ780XGO ),
 • Řízení třetích stran a komunikace (TGQ790XGO ),
 • Právní a administrativní zajištění orgánu samosprávy (TGQ800XGO ),
 • Řízení a poskytování IT služeb v samosprávě (TGQ810XGO ).