Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Právní a administrativní zajištění orgánu samosprávy
Právní a administrativní zajištění orgánu samosprávy
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ800XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. „Právní a administrativní zajištění orgánu samosprávy“ - přehled úloh
 • Místní vyhlášky,
 • Správní řízení,
 • Zajištění kontrolních činností:
  • Finanční kontrola,
  • Správní kontrola,
  • Kontrola majetku,
 • Sčítání lidu,
 • Zajištění voleb.
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Účelem skupiny úloh je zajistit takové právní a další služby pro orgán samosprávy, které zajistí jeho bezpečný provoz.
3. Poznámky, reference:
 • ZIMMERMANNOVÁ, M.: Enterprise Architecture procesně řízené samosprávy ČR, VŠE, 2018,
 • POMAHAČ Richard a kol. - Veřejná správa - (C.H. Beck 2013) – ISBN 9788074004476
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.