Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Právní a administrativní zajištění orgánu samosprávy
Právní a administrativní zajištění orgánu samosprávy
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ800XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
2. Účel a zaměření úloh právního a administrativního zajištění
 • Zajistit kvalitní právní a další služby pro orgán samosprávy,
 • Zajistit bezpečnost a realizovat systém prevence kriminality.
3. Přehled úloh právního a administrativního zajištění:
 • Evidence objektů právního a administrativního zajištění (UQ801AXGO ) – ( Eviden. ),
 • Správní řízení (UQ802AXGO ) – ( Správní ),
 • Krizové řízení (UQ802BXGO ) – ( Krizové ),
 • Hospodářské správa (UQ802CXGO ) – ( Hosp.spr ),
 • Právní zajištění OVM (UQ802DXGO ) – ( Právní ),
 • Příprava a vydávání místních vyhlášek (UQ802EXGO ) – ( Vyhlášky ),
 • Živnostenská správa (UQ802FXGO ) – ( Živnost. ),
 • Zajištění kontrolních činností (UQ802GXGO ) – ( Kontroly ),
 • Sčítání lidu, sbírky, volby (UQ802HXGO ) – ( Volby ).
4. Scénáře právního a administrativního zajištění:
 • Řeší se právní a administrativní zajištění OVM“ (SQ801XGO ).
 • Všechny scénáře podle oblastí řízení OVM: „Scénáře k řízení samosprávy, OVM“ (SGQ700),
 • Scénáře k jednotlivým typům úloh (evidenční, transakční,…): „Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
5. Role právního a administrativního zajištění
 • Role řízení samosprávy : „Pracovníci v samosprávě“ (RGQ50XGO ).
 • Vybrané role pro právní zajištění:
 • Celkový přehled rolí v MBI: Role – úvod a souhrnný přehled (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh právního a administrativního zajištění
 • Přehled dokumentů pro jednotlivé oblasti řízení je na stránce „Dokumenty jednotlivých oblastí řízení OVM“ (DSGQ71XGO ).
7. Metriky úloh právního a administrativního zajištění
 • Vybrané metriky pro právní a administrativní zajištění OVM:
8. Faktory právního a administrativního zajištění
 • Podstatné faktory pro řízení OVM jsou na stránkách „Úroveň managementu“ (FSG050 ), „Poskytování IT služeb, provozní a rozvojové modely“ (FG100 ) a „Podniková analytika, Business Analytics, BA“ (FG400 ),
 • Vybrané faktory právního a administrativního zajištění OVM:
  • Stav legislativy (F034),
  • Struktura uživatelů IS, informatiků a úroveň jejich znalostí (F080 ),
  • ECM: Správa podnikového obsahu, Enterprise Content Management (F500 ),
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.