Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Právní a administrativní zajištění orgánu samosprávy
Právní a administrativní zajištění orgánu samosprávy
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ800XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. „Právní a administrativní zajištění OVM“ – přehled úloh
 • Skupina úloh právního a administrativního zajištění funkcí OVM zahrnuje tyto úlohy:
  • Evidence objektů právního a administrativního zajištění (UQ801AXGO ),
  • Správní řízení (UQ802AXGO ),
  • Krizové řízení (UQ802BXGO ),
  • Hospodářské správa (UQ802CXGO ),
  • Právní zajištění OVM (UQ802DXGO ),
  • Příprava a vydávání místních vyhlášek (UQ802EXGO ),
  • Živnostenská správa (UQ802FXGO ),
  • Zajištění kontrolních činností (UQ802GXGO ),
  • Sčítání lidu, sbírky, volby (UQ802HXGO ).
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Účelem skupiny úloh je:
  • zajistit takové právní a další služby pro orgán samosprávy, které zajistí jeho bezpečný provoz,
  • poskytovat standardní služby při dodávání a údržbě drobného majetku ,
  • zajistit bezpečnost a realizovat systém prevence kriminality,
  • zajistit adekvátní podporu živnostenskému podnikání .
3. Scénář skupiny úloh:
 • Řeší se právní a administrativní zajištění OVM (SQ801XGO ).
4. Poznámky, reference
 • ZIMMERMANNOVÁ, M.: Enterprise Architecture procesně řízené samosprávy ČR, VŠE, 2018
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.