Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Sčítání lidu, sbírky, volby
Sčítání lidu, sbírky, volby
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ802HXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Sčítání lidu, sbírky, volby“ – cíl, účel
  • Zajistit nejrůznější potřebné aktivity spojené s přípravou a průběhem voleb, případně různými dobrovolnými akcemi.
2. Klíčové aktivity
  • Řízení veřejných sbírek, pro podporu akcí na pomoc potřebným občanům, řízení veřejných sbírek v případě havárií, požárů, povodní, vichřic apod. Vyhlašování a řízení veřejných sbírek i mimo region OVM, případně na akce v zahraničí.
  • Příprava a zajištění voleb, příprava volebních lístků, jejich distribuce, zajištění volebních místností, komisí, zajištění informovanosti o volbách občanů, zajištění průběhu voleb podle stanovených pravidel a legislativy,
  • Dokumentace a vyhodnocení voleb, zpracování odevzdaných hlasů, nezbytná dokumentace výsledků voleb a jejich odeslání na nadřízené úřady.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Jasná informovanost občanů a podnikatelských subjektů o zaměření a smyslu veřejné sbírky,
  • Poskytování informací o vybraných prostředcích ve veřejných sbírkách.
  • Přesné dodržování legislativy v případě přípravy a zpracování výsledků voleb,