Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Sčítání lidu, sbírky, volby
Sčítání lidu, sbírky, volby
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ802HXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Sčítání lidu, sbírky, volby“ – cíl, účel
 • Zajistit nejrůznější potřebné aktivity spojené s přípravou a průběhem voleb, případně různými dobrovolnými akcemi.
2. Vstupy a výstupy úlohy
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Požadavky na volby a sbírky,
 • Hlavními výstupy jsou:
  • Evidence a zprávy z voleb a uskutečněných sbírek
3. Klíčové aktivity
 • Řízení veřejných sbírek,
 • Příprava a zajištění voleb,
 • Dokumentace a vyhodnocení voleb.
4. Klíčové metriky využívané v úloze
 • Počet občanů v působnosti OVM (IQ7401XGO).