Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Hospodářské správa
Hospodářské správa
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ802CXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Hospodářské správa“ – cíl, účel
 • Zajistit běžné správní aktivity spojené s chodem OVM, včetně oprav menšího rozsahu.
2. Klíčové aktivity
 • Zajištění provozu podatelny, organizační, personální, technologické řešení,
 • Zajištění kvalitního provozu spisovny úřadu,
 • Řízení běžných oprav, přijímání požadavků na drobné opravy, objednávky materiálů na opravy, zajištění opravářů, úhrada nákladů na opravy,
 • Řízení skladu kancelářských potřeb, evidence zásob kancelářských potřeb, příprava objednávek na nákup nových kancelářských potřeb, zajištění nákupu požadovaných potřeb,
 • Správa hřbitova, evidence objektů, zajištění údržby hřbitova, řízení vztahů s vlastníky jednotlivých hrobů,
 • Přefakturace drobných nákupů pro potřeby OVM,
 • Tisk, zajištění příprava a vydávání vlastních novin, bulletinů, letáků atd., nákup periodik pro potřeby OVM,
 • Řízení interní dopravy, evidence a správa vlastních vozidel, zajištění jejich údržby, řízení provozu interní dopravy.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Po technické i organizační stránce kvalitní zajištění podatelny a spisovny OVM,
 • Kvalitní evidence drobného materiálu, kancelářských potřeb, nároků na doplnění a opravy a snižování zbytečných nákladů,
 • Efektivní hodnocení nároků na vlastní dopravu OVM vzhledem k možnostem využití externích kapacit