Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Hospodářské správa
Hospodářské správa
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ802CXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Hospodářské správa“ – cíl, účel
 • Zajistit běžné správní aktivity spojené s chodem OVM, včetně oprav menšího rozsahu.
2. Vstupy a výstupy úlohy
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Evidence požadavků na hospodářskou správu,
 • Hlavními výstupy jsou:
  • Dokumentace aktivit hospodářské správy
3. Klíčové aktivity
 • Zajištění provozu podatelny,
 • Zajištění provozu spisovny úřadu,
 • Řízení běžných oprav,
 • Řízení skladu kancelářských potřeb,
 • Správa hřbitova,
 • Přefakturace,
 • Tisk,
 • Řízení interní dopravy.