Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Evidence objektů právního a administrativního zajištění
Evidence objektů právního a administrativního zajištění
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ801AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Evidence objektů právního a administrativního zajištění“ – cíl, účel
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze správních řízení, aktivit a prostředků krizového řízení, bezpečnostních složek, právních náležitostí pro práci OVM a daších.
2. Vstupy a výstupy úlohy
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Podklady pro evidence a jejich změny,
 • Hlavními výstupy jsou:
  • Evidence požadavků na správní řízení,
  • Evidence a správa dokumentů,
  • Evidence právních případů a sporů,
  • Evidence místních vyhlášek
3. Klíčové aktivity
 • Evidence požadavků na správní řízení,
 • Evidence a správa dokumentů,
 • Evidence právních případů a sporů,
 • Evidence místních vyhlášek.
4. Klíčové metriky využívané v úloze
 • Počet občanů v působnosti OVM (IQ7401XGO),
 • Počet právnických subjektů v kompetenci OVM (IQ7301XGO),
 • Počet vyhlášek (IQ7903XGO),
 • Počet správních řízení (IQ7904XGO).