Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Evidence objektů právního a administrativního zajištění
Evidence objektů právního a administrativního zajištění
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ801AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-12
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Evidence objektů právního a administrativního zajištění“ – cíl, účel
  • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze správních řízení, aktivit a prostředků krizového řízení, bezpečnostních složek, právních náležitostí pro práci OVM a dalších.
2. Klíčové aktivity
  • Evidence požadavků na správní řízení, charakteristika žadatele, určení stran správních řízení, obsahu požadavku, útvar, resp. pracovník, pověřený řešením,
  • Evidence a správa dokumentů, kategorizace dokumentů, jejich identifikace, kritéria pro výběr, obsahu dokumentů, náležitostí na archivaci,
  • Evidence právních případů a sporů, jejich základních údajů, obsahové podstaty, průběhu řízení, výsledných rozhodnutí,
  • Evidence místních vyhlášek, kategorizace vyhlášek, identifikace, obsah, určení, platnost vyhlášky.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Zajištění všech potřebných dat pro správní řízení a řešení právních případů,
  • Kvalitní technologie pro správu dokumentů s funkcionalitou pro identifikaci a výběr dokumentů,
  • Zajištění potřebných personálních kapacit pro pořizování potřebných dat a dokumentů.