Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Živnostenská správa
Živnostenská správa
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ802FXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Živnostenská správa“ – cíl, účel
  • Zajistit všechny potřebné správní a kontrolní aktivity s živnostenským úřadem.
2. Klíčové aktivity
  • Provozní zajištění živnostenské správy v působnosti OVM, zajištění všech potřebných služeb pro právnické i fyzické osoby,
  • Přijímání, kontroly a evidence žádostí o živnostenské podnikání,
  • Vydávání živnostenských listů, včetně identifikace podnikatelského subjektu,
  • Ukončení živnosti na základě žádosti,
  • Zajištění kontrolních funkcí spojený s živnostenským podnikáním.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Kvalitní služby poskytované živnostníkům, včetně informačního servisu a poradenství, zejména při přípravě žádostí o živnostenské podnikání,
  • Kvalitní podklady pro podporu rozvoje živnostenského podnikání v působnosti OVM.