Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Vedoucí právního oddělení
Vedoucí právního oddělení
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ547XGO
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Vedoucí právního oddělení - funkční náplň role

Vedoucí právního oddělení řeší celou právní agendu OVM, včetně např. vymáhání pohledávek za občany nebo podnikatelskými subjekty. Vykonává např. tyto činnosti:

  1. řešení právních problémů v aktivitách OVM,
  2. vymáhání pohledávek,
  3. příprava a průběh správních řízení,
  4. zajištění dokumentace správních řízení,
  5. hodnocení správních řízení dle výsledků.
2. Požadované znalosti role
  1. znalosti aktuální legislativy,
  2. metody managementu ve veřejné správě,
  3. metody a metody mzdové agendy.