Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se právní a administrativní zajištění OVM
Řeší se právní a administrativní zajištění OVM
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ801XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-04-10
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky a problémy:
 1. Jak zajistit kvalitní informace pro právní a administrativní zajištění funkcí OVM?
 2. Jak racionalizovat správní a krizové řízení OVM?
 3. Jak zajistit racionální řešení hospodářské správy ?
 4. Jak zajistit racionální řešení živnostenské správy ?
 5. Jak nastavit efektivní kontrolní systém práce OVM?
 6. Jaký vliv má kvalita právního a administrativního zajištění na výkonnost OVM ?
2. Řešení v úlohách MBI
 • Evidence objektů právního a administrativního zajištění (UQ801AXGO ),
 • Správní řízení (UQ802AXGO ),
 • Krizové řízení (UQ802BXGO ),
 • Hospodářské správa (UQ802CXGO ),
 • Právní zajištění OVM (UQ802DXGO ),
 • Příprava a vydávání místních vyhlášek (UQ802EXGO ),
 • Živnostenská správa (UQ802FXGO ),
 • Zajištění kontrolních činností (UQ802GXGO ),
 • Sčítání lidu, sbírky, volby (UQ802HXGO ).