Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Správní řízení
Správní řízení
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ802AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Správní řízení“ – cíl, účel
  • Zajistit efektivní realizaci správních řízení a jejich kvalitní dokumentaci.
2. Klíčové aktivity
  • Příprava správního řízení, vymezení předmětu správního, zajištění účasti zainteresovaných osob ve správním řízení,
  • Dokumentace správních řízení, protokolování průběhu správního řízení, dokumentace výsledku správního řízení s příslušným zdůvodněním,
  • Hodnocení správních řízení dle výsledků, kategorizace správních řízení a jejich výsledků, statistiky a analýzy počtů správních řízení, hodnocení jejich časové náročnosti a nákladů.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Dostatečné personální kapacity pro správní řízení vzhledem k jejich objemu a časové náročnosti,
  • Kvalitní dokumentace přípravy a průběhu správních řízení,
  • Včasná informovanost zúčastněných stran o výsledcích správních řízení