Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Právní zajištění OVM
Právní zajištění OVM
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ802DXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Právní zajištění OVM“ – cíl, účel
  • Zajistit kvalitní právní podporu pro aktivity a záměry OVM.
2. Klíčové aktivity
  • Řešení právních případů a sporů, příprava všech právních náležitostí, administrativa spojená s řešení právních případů, případná příprava na soudní řešení sporů,
  • Právní podpora při vydávání pokynů a vyhlášek v působnosti OVM, právní posouzení vydávaných vyhlášek vzhledem k legislativě, projednání a řešení rozporů s legislativou na úrovni autora vyhlášky nebo vedení OVM,
  • Právní podpora vymáhání pohledávek za občany nebo podnikatelskými subjekty (daňové pohledávky, úvěry apod.).
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Kvalitní personální vybavení OVM v oblasti právních služeb, případně získání externích právních kapacit,
  • Dostatečné finanční zdroje na právní služby,
  • Základní kvalifikační příprava pracovníků OVM v oblasti legislativy