Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Příprava a vydávání místních vyhlášek
Příprava a vydávání místních vyhlášek
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ802EXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Příprava a vydávání místních vyhlášek“ – cíl, účel
  • Zajistit vydání městských vyhlášek s kvalitním obsahem a v souladu s legislativou a jejich potřebnou distribuci.
2. Klíčové aktivity
  • Příprava a zpracování místních vyhlášek,
  • Distribuce vyhlášek,
  • Aktualizace obsahu vyhlášek.
3. Poznámky, reference
  • ZIMMERMANNOVÁ, M.: Enterprise Architecture procesně řízené samosprávy ČR, Ph.D. VŠE, 2018