Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Zajištění kontrolních činností
Zajištění kontrolních činností
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ802GXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Zajištění kontrolních činností“ – cíl, účel
  • Zajistit všechny potřebné kontrolní aktivity, včetně kvalifikovaného interního auditu.
2. Klíčové aktivity
  • Interní audit a kontrola, plánování interního auditu, organizační a personální zajištění, protokolování výsledků, vyhodnocení auditu ve vedení OVM,
  • Finanční kontrola, kontrola finančního hospodaření, finančních výkazů, kontrola přidělovaných dotací a jejich adekvátního využití,
  • Správní kontrola, kontrola nastavených pravidel a procedur, dodržování legislativy,
  • Kontrola movitého i nemovitého majetku, jeho stavu, vlastnictví, úrovně a způsobu využití, návrhy na jeho další využití nebo prodej.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Přesné dodržování legislativy u všech kontrolních činností,
  • Na základě vyhodnocení výsledků auditu a kontrol formulace nových opatření a plánů OVM, projednání výsledků kontrol mezi pracovníky OVM..