Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Krizové řízení
Krizové řízení
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ802BXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Krizové řízení“ – cíl, účel
 • Zajistit požadovanou úroveň bezpečnosti a požární ochrany v působnosti OVM.
2. Vstupy a výstupy úlohy
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Evidence požadavků na aktivity krizového řízení,
 • Hlavními výstupy jsou:
  • Dokumentace aktivit krizového řízení
3. Klíčové aktivity
 • Obrana, policie,
 • Prevence kriminality,
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
 • Požární ochrana,
 • Utajované skutečnosti,
 • Civilní ochrana.