Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Krizové řízení
Krizové řízení
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ802BXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Krizové řízení“ – cíl, účel
  • Zajistit požadovanou úroveň bezpečnosti a požární ochrany v působnosti OVM.
2. Klíčové aktivity
  • Obrana, policie, řízení celého systému bezpečnostních složek, plánování a zajišťování potřebných kapacit, zajištění technické vybavenosti,
  • Prevence kriminality, příprava a realizace akcí spojených s prevencí kriminality, příprava vybraných skupin občanů (seniorů, mládeže) na obranu proti kriminalitě,
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, kontroly dodržování bezpečnostních předpisů a na ochranu zdraví, vyhodnocování kontrol a udělování sankcí,
  • Požární ochrana, zajištění potřebných personálních a technických kapacit, zajištění akcí prevence proti požárům, kontroly objektů a jejich hodnocení,
  • Utajované skutečnosti, nastavení a kontroly dodržování pravidel pro práci s utajovanými skutečnostmi,
  • Civilní obrana, řízení celého systému civilní obrany, akce zaměřené na přípravu občanů v oblasti civilní ochrany.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Dostupnost potřebných personálních a technických kapacit pro bezpečnostní složky, požární útvary, civilní obranu,
  • Dostatečné finanční prostředky v rozpočtu OVM na rozvoj celého bezpečnostního systému,
  • Vytvoření a technická realizace včasného varování občanů a podnikatelských subjektů v případě ohrožení