Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Vedoucí oddělení krizového řízení 
Vedoucí oddělení krizového řízení 
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ546XGO
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Vedoucí oddělení krizového řízení - funkční náplň role

Vedoucí oddělení krizového řízení řeší zejména otázky bezpečnosti v působnosti OVM. Vykonává např. tyto činnosti:

  1. zajištění bezpečnostních složek, obrany, policie,
  2. řešení prevence kriminality,
  3. řešení bezpečnosti a ochrana zdraví při práci,
  4. zajištění požární ochrany,
  5. řešení utajovaných skutečností,
  6. zabezpečení civilní ochrany.
2. Požadované znalosti role
  1. znalosti aktuální legislativy,
  2. metody managementu ve veřejné správě,
  3. metody, metodiky a technologie v oblasti bezpečnosti.