Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení třetích stran a komunikace
Řízení třetích stran a komunikace
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ790XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. „Řízení třetích stran a komunikace“ – přehled úloh
 • Skupina úloh řízení třetích stran a komunikace zahrnuje tyto úlohy:
  • Evidence a správa řízení třetích stran a objektů komunikace (UQ791AXGO ),
  • Řízení vztahů s dodavateli (UQ792AXGO ),
  • Řízení vztahů s ostatními subjekty VS (UQ792BXGO ),
  • Poskytování informací občanům (UQ792CXGO ),
  • Monitoring tisku a médií (UQ792DXGO ),
  • Analýzy externích partnerů (UQ794AXGO ).
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Účelem skupiny úloh je:
  • podporovat efektivní komunikaci a kooperaci s externími partnery , zejména dodavateli produktů a služeb, včetně IT,
  • zajistit racionální komunikaci a kooperaci s ostatními OVM ,
  • poskytovat občanům a právním subjektům průběžně aktuální informace z působnosti OVM,
  • poskytovat vedoucím pracovníkům kvalitní analytické a plánovací podklady pro výběr dodavatelů a pro hodnocení spolupráce s externími partnery, včetně ostatních orgánů VS.
3. Scénář skupiny úloh:
 • Řeší se řízení komunikace OVM s externími partnery (SQ791XGO ).
4. Poznámky, reference
 • ZIMMERMANNOVÁ, M.: Enterprise Architecture procesně řízené samosprávy ČR, VŠE, 2018
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.