Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení třetích stran a komunikace
Řízení třetích stran a komunikace
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ790XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
2. Účel a zaměření úloh řízení třetích stran a komunikace
 • Podporovat efektivní komunikaci a kooperaci s externími partnery , zejména dodavateli,
  • Zajistit racionální komunikaci a kooperaci s ostatními OVM .
3. Přehled úloh řízení třetích stran a komunikace:
 • Evidence a správa řízení třetích stran a objektů komunikace (UQ791AXGO ) – ( Evidence ),
 • Řízení vztahů s dodavateli (UQ792AXGO ) – ( Dodavatelé ),
 • Řízení vztahů s ostatními subjekty VS (UQ792BXGO ) – ( OVM ),
 • Poskytování informací občanům (UQ792CXGO ) – ( Občané ),
 • Monitoring tisku a médií (UQ792DXGO ) – ( Média ),
 • Analýzy externích partnerů (UQ794AXGO ) – ( Analýzy ).
4. Scénáře řízení třetích stran a komunikace:
 • Řeší se řízení komunikace OVM s externími partnery“ (SQ791XGO )
 • Všechny scénáře podle oblastí řízení OVM: „Scénáře k řízení samosprávy, OVM“ (SGQ700),
 • Scénáře k jednotlivým typům úloh (evidenční, transakční,…): „Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
5. Role v řízení třetích stran a komunikace
 • Role řízení samosprávy : „Pracovníci v samosprávě“ (RGQ50XGO ).
 • Vybrané role pro řízení třetích stran :
 • Celkový přehled rolí v MBI: Role – úvod a souhrnný přehled (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh řízení třetích stran a komunikace
 • Přehled dokumentů pro jednotlivé oblasti řízení je na stránce „Dokumenty jednotlivých oblastí řízení OVM“ (DSGQ71XGO ).
 • Vybrané dokumenty pro danou oblast řízení:
  • Evidence objektů komunikace (DQ791AXGO), Analytické dokumenty řízení komunikace (DQ793AXGO).
7. Metriky úloh řízení třetích stran a komunikace
 • Vybrané metriky pro řízení třetích stran:
  • Počet občanů v působnosti OVM (IQ7401XGO), Počet právnických subjektů v kompetenci OVM (IQ7301XGO),
  • Počet dodavatelů (IQ7901XGO), Počty aktivit v komunikaci s ostatními OVM (IQ7902XGO),
  • Počet vyhlášek (IQ7903XGO), Počet správních řízení (IQ7904XGO).
8. Faktory řízení třetích stran a komunikace
 • Podstatné faktory pro řízení OVM jsou na stránkách „Úroveň managementu“ (FSG050 ), „Poskytování IT služeb, provozní a rozvojové modely“ (FG100 ) a „Podniková analytika, Business Analytics, BA“ (FG400 ),
 • Vybrané faktory řízení třetích stran a komunikace:
  • Veřejná správa a obrana (F013 ),
  • Stav hospodářského prostředí (F030 ), Stav legislativy (F034),
  • Struktura uživatelů IS, informatiků a úroveň jejich znalostí (F080 ),
  • ERP (F300 ), ECM: Správa podnikového obsahu, Enterprise Content Management (F500 ),
  • Business intelligence, BI (F400 ), Reporting (F410 ),
  • Plánovací aplikace a nástroje (F453 ), Řízení výkonnosti eGovernmentu (F433 ),
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.