Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Monitoring tisku a médií
Monitoring tisku a médií
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ792DXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Monitoring tisku a médií“ – cíl, účel
  • Průběžně vyhodnocovat denní tisk a sociální média ve vztahu k aktivitám a záměrům OVM.
2. Vstupy a výstupy úlohy
  • Hlavními vstupy jsou:
    • Informace z médií,
  • Hlavními výstupy jsou:
    • Souhrnné informace z médií
3. Klíčové aktivity
  • Monitoring periodického tisku,
  • Analýzy sociálních médií.