Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení vztahů s dodavateli
Řízení vztahů s dodavateli
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ792AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení vztahů s dodavateli“ – cíl, účel
  • Zajistit efektivní spolupráci s dodavateli a externími partnery OVM,
  • Definovat a naplňovat efektivní koncepci outsourcingu.
2. Klíčové aktivity
  • Hodnocení kvality a spolehlivosti jednotlivých dodavatelů, vyhodnocování jednotlivých zakázek a na jejich základě vytváření profilů dodavatelů,
  • Koncepce a řízení outsourcingu, analýza možností a rizik, rozhodování o outsourcovaných činnostech, výběr poskytovatelů služeb pro outsourcované činnosti,
  • Kontrola plnění externích zakázek, průběžné vyhodnocování termínů, kvality a nákladovosti, identifikace hlavních problémů a jejich řešení,
  • Řízení a řešení reklamací na základě standardních reklamačních řízení.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Správný výběr kontaktních osob na obou stranách spolupráce,
  • Dodržování aktuální legislativy při přípravě a realizaci externích zakázek pro OVM,
  • Pravidelné hodnocení spolupráce s externími dodavateli jak formálně dokumentací, tak neformálně na základě osobního jednání s jednotlivými dodavateli.