Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se řízení komunikace OVM s externími partnery
Řeší se řízení komunikace OVM s externími partnery
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ791XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-04-10
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky a problémy:
 1. Jak zajistit kvalitní informace OVM pro komunikaci s externími partnery?
 2. Jak zajistit aktuální přehled o externích partnerech, jejich nárocích na komunikaci a kooperace?
 3. Jak hodnotit kvalitu a racionalizovat výběr dodavatelů zboží a služeb pro OVM?
 4. Jak realizovat vazby na řízení nákupu, řízení personálních zdrojů, řízení územního rozvoje?
 5. Jak zajistit kvalitní komunikační kanály pro spolupráci s externími partnery?
 6. Které reporty o externích partnerech a s jakým obsahem budou adekvátní jednotlivým úrovním a pozicím řízení?
 7. Které metriky budou pro analýzy partnerů významné?
 8. Které dimenze ve vztahu k metrikám budou pro analýzy relevantní?
 9. Jaký vliv má kvalita řízení komunikace s partnery na výkonnost OVM ?
2. Řešení v úlohách MBI
 • Evidence a správa řízení třetích stran a objektů komunikace (UQ791AXGO ),
 • Řízení vztahů s dodavateli (UQ792AXGO ),
 • Řízení vztahů s ostatními subjekty VS (UQ792BXGO ),
 • Poskytování informací občanům (UQ792CXGO ),
 • Monitoring tisku a médií (UQ792DXGO ),
 • Analýzy externích partnerů (UQ794AXGO )