Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Evidence a správa řízení třetích stran a objektů komunikace
Evidence a správa řízení třetích stran a objektů komunikace
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ791AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Evidence a správa řízení třetích stran a objektů komunikace“ – cíl, účel
  • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze externích subjektů, s nimiž OVM spolupracuje nebo běžně komunikuje a specifických externích aktivit.
2. Klíčové aktivity
  • Evidence dodavatelů poskytujících jejich produkty a služby pro OVM, jejich základní charakteristiky a případně i stručné hodnocení dodavatele z pohledu spolehlivosti, rozsahu a kvality produktů a služeb apod.
  • Evidence reklamací za dodavateli, základní informace (čas, dodavatel, autor reklamace), obsahové vymezení problému, nekvality produktů nebo služeb,
  • Evidence subjektů veřejné správy, s nimiž má OVM pracovní kontakty, vymezení spolupráce, význam pro OVM, hodnocení rozsahu a kvality spolupráce,
  • Evidence stížností občanů a podnikatelských subjektů na poskytované služby OVM.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Zajištění všech relevantních dat k externím subjektům, jejich kvalitní a průběžná aktualizace,
  • Kvalifikované využívání externích datových zdrojů, zejména pro hodnocení nabídky na trhu produktů a služeb pro potřeby OVM,
  • Kvalitní dokumentace reklamací za dodavateli jako předpoklad úspěšných reklamačních řízení.