Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Evidence a správa řízení třetích stran a objektů komunikace
Evidence a správa řízení třetích stran a objektů komunikace
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ791AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Evidence a správa řízení třetích stran a objektů komunikace“ – cíl, účel
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze externích subjektů, s nimiž OVM spolupracuje nebo běžně komunikuje a specifických externích aktivit.
2. Vstupy a výstupy úlohy
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Podklady pro evidence a jejich změny,
 • Hlavními výstupy jsou:
  • Evidence dodavatelů,
  • Evidence reklamací,
  • Evidence subjektů veřejné správy,
  • Evidence stížnostíSEC1#Klíčové aktivity
 • Evidence dodavatelů, jejich produktů a služeb pro OVM,
 • Evidence reklamací za dodavateli,
 • Evidence subjektů veřejné správy,
 • Evidence stížností.
3. Klíčové metriky vytvářené a využívané v úloze
 • Počet občanů v působnosti OVM (IQ7401XGO),
 • Počet právnických subjektů v kompetenci OVM (IQ7301XGO),
 • Počet dodavatelů (IQ7901XGO),
 • Počty aktivit v komunikaci s ostatními OVM (IQ7902XGO),