Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy externích partnerů
Analýzy externích partnerů
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ794AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýzy externích partnerů“ – cíl, účel
  • Analyzovat sledované podstatné ukazatele ve vztahu k externím partnerům podle příslušných dimenzí a formulovat závěry pro řízení vztahů k externím partnerům OVM.
2. Klíčové aktivity
  • Analýzy externích dodavatelů,
  • Analýzy smluv s externími dodavateli,
  • Analýzy ostatních subjektů veřejné správy, s nimiž má daný OVM kooperace,
  • Analýzy smluv s ostatními subjekty veřejné správy.