Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy externích partnerů
Analýzy externích partnerů
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ794AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-12
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýzy komunikace s externími partnery“ – cíl, účel
 • Účelem analytické úlohy je dosažení efektů , např. nastavení racionální spolupráce s dodavateli a ostatními OVM apod.,
 • Úloha řešit otázky spojené s řešením analytických úloh (SQ004 ).
2. Funkcionalita analýz komunikace s externími partnery

2.1. Analýzy ukazatelů dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro analýzy komunikace s externími partnery:
 • Dimenze pro analýzy:
  • Dodavatelé, Segmenty trhu, Regiony, Odvětví ekonomiky, Obchodní kanály,
  • Kategorie aktivit v komunikaci s ostatními OVM, Zaměstnanci, Veřejná správa,
  • Zaměstnanci, Právnické subjekty, Občané.
2.2. Časové analýzy komunikace s externími partnery („Time Intelligence“)
 • Vývoj ukazatelů komunikace s externími partnery v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele.
3. Zdroje dat:
 • Evidence dodavatelů, jejich produktů a služeb pro OVM,
 • Evidence reklamací za dodavateli,
 • Evidence subjektů veřejné správy,
 • Evidence stížností.
4. Podmínky úspěšnosti analýz komunikace s externími partnery:
 • Uplatnění vysoké komplexnosti a kvality analýz komunikace a hodnocení externích partnerů, dodavatelů i OVM,
 • Rychlost a spolehlivost realizace správních řízení.