Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Počet dodavatelů
Počet dodavatelů
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ7901XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-02-19
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Dodavatel
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Počet dodavatelů - počet aktuálně využívaných, potenciálních i v minulosti využívaných dodavatelů OVM.
2. Související metriky
  • Spolehlivost dodavatele - vykazuje procentuální podíl dodávek (ne)splňujících smluvní podmínky dodávek v dané lhůtě, jakosti, množství. Kalkulace: Váha kritéria * (Počet dodávek (ne)splňující smluvní podmínky dodávky (kritérium) /Celkový počet objednaných dodávek),
  • Flexibilita dodavatele - vyjadřuje pružnost, s jakou je dodavatel schopen reagovat na změnu požadavků. Jedná se o změnu doby, způsobu, množství, kvality, dopravy dodávky.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Evidence dodavatelů (DQ154A).
4. Adekvátní dimenze