Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení vztahů s ostatními subjekty VS
Řízení vztahů s ostatními subjekty VS
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ792BXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení vztahů s ostatními subjekty VS“ – cíl, účel
 • Zajistit efektivní spolupráci s ostatními OVM, včetně nadřízených orgánů.
2. Vstupy a výstupy úlohy
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Evidence subjektů veřejné správy,
 • Hlavními výstupy jsou:
  • Evidence subjektů veřejné správy - aktualizovaná
3. Klíčové aktivity
 • Řízení vztahů s orgány státní správy,
 • Řízení vztahů s ostatními orgány samosprávy,
 • Řízení vztahů s organizacemi veřejného sektoru v působnosti OVM,
 • Meziregionální spolupráce.
4. Klíčové metriky využívané v úloze
 • Počet občanů v působnosti OVM (IQ7401XGO),
 • Počet právnických subjektů v kompetenci OVM (IQ7301XGO),
 • Počty aktivit v komunikaci s ostatními OVM (IQ7902XGO)