Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení vztahů s ostatními subjekty VS
Řízení vztahů s ostatními subjekty VS
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ792BXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení vztahů s ostatními subjekty VS“ – cíl, účel
  • Zajistit efektivní spolupráci s ostatními OVM, včetně nadřízených orgánů.
2. Klíčové aktivity
  • Řízení vztahů s orgány státní správy, zejména ministerstvy, státní statistikou, pojišťovnami, úřady pro řízení telekomunikačních služeb,
  • Řízení vztahů s ostatními orgány samosprávy, nadřízenými orgány, krajskými úřady a s orgány samosprávy, s nimiž má OVM v regionu významné kooperační vztahy.
  • Řízení vztahů s organizacemi veřejného sektoru v působnosti OVM, se zdravotnickými zařízeními, školami, podniky odpadového hospodářství, vodohospodářskými firmami a pro správu kanalizace,
  • Meziregionální spolupráce, např. i společné příhraniční regiony.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Určení hlavních kontaktních osob a jejich kompetencí,
  • Pravidelné projednávání kooperačních možností OVM v rámci celého regionu,
  • Pravidelné sledování a hodnocení informací ze státních a nadřízených orgánů.