Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Poskytování informací občanům
Poskytování informací občanům
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ792CXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Poskytování informací občanům“ – cíl, účel
 • Zajistit kvalitní a průběžnou informovanost občanů o akcích v působnosti OVM.
2. Vstupy a výstupy úlohy
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Evidence občanů,
  • Evidence stížností,
 • Hlavními výstupy jsou:
  • Evidence vyřizování stížností,
  • Informace pro občany
3. Klíčové aktivity
 • Řešení stížností,
 • Vítání občánků, Gratulace,
 • Zabezpečení PR tiskovým mluvčím,
 • Tiskové konference,
 • Informace prostřednictvím informačních kanálů.
4. Klíčové metriky využívané v úloze
 • Počet občanů v působnosti OVM (IQ7401XGO),.