Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Poskytování informací občanům
Poskytování informací občanům
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ792CXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Poskytování informací občanům“ – cíl, účel
  • Zajistit kvalitní a průběžnou informovanost občanů o akcích v působnosti OVM.
2. Klíčové aktivity
  • Řešení stížností občanů a podnikatelských subjektů, jejich zaprotokolování, včasné poskytování informací o posouzení a rozhodnutí,
  • Vítání občánků do života, příprava a organizace slavnostního přijetí rodin na OVM, pořízení malých dárků, zajištění fotografií,
  • Zabezpečení PR OVM, kvalitní informování o akcích a službách OVM pro občany a podnikatelské subjekty,
  • Tiskové konference, v případě velkých a významných akcí, zajištění účasti představitelů OVM a zástupců médií,
  • Informace prostřednictvím informačních kanálů – systém poskytování dalších informací občanům a dalším subjektům prostřednictvím webových portálů, SMS (zejména v případě varovných hlášení), prostřednictvím sociálních sítí.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • V případě řešení stížností kvalifikovaná argumentace přijatých rozhodnutí,
  • Využití informací a případných stížností občanů a dalších subjektů jako podkladů pro další rozvoj služeb OVM,
  • Vytvoření technologicky, obsahově a organizačně vyváženého komplexu poskytování relevantních informací všem zainteresovaným subjektům v působnosti OVM