Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Vedoucí oddělení styku s veřejností   
Vedoucí oddělení styku s veřejností   
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ544XGO
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Vedoucí oddělení styku s veřejností - funkční náplň role

Vedoucí oddělení styku s veřejností zajišťuje nezbytné informační a organizační aktivity směrem k občanům a podnikatelským subjektům. Vykonává např. tyto činnosti:

  1. řešení stížností občanů a podnikatelských subjektů,
  2. vítání nových občánků,
  3. oslavy a gratulace při významných výročích,
  4. zabezpečení PR tiskovým mluvčím,
  5. příprava a realizace tiskových konferencí.
2. Požadované znalosti role
  1. znalosti aktuální legislativy,
  2. metody managementu ve veřejné správě,
  3. metody efektivních komunikací.