Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metod : Metodiky a metody finančního řízení podniku
Metodiky a metody finančního řízení podniku
Kód skupiny metod

Standardní kód skupiny metod v MBI

:
MG030
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metod – obsahové zaměření, způsob využití.

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metodik a metod zařazených do skupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Přehled vybraných metod ve finančním řízení podniku
 • Účetnictví (M033 ),
 • Controlling (M034 ),
 • Activity Based Costing, ABC (M035 ),
 • Metoda tvorby rozpočtové výsledovky (M036 ),
 • Total Cost of Ownership (M037 ),
 • Metody řízení investic (M038 ),
 • Value Based Management (M039 ).
3. Využití metod v úlohách a skupinách úloh
 • Uvedené metody se využívají především ve skupinách úloh Finanční řízení podniku (TGQ050 ), Controlling (TGQ090 ) a v řízení IT především v doméně Řízení IT ekonomiky (DO300 ).
 • Metody Finanční účetnictví a Daňové účetnictví se vztahují k celé řadě úloh a zejména k úlohám Hlavní kniha - účetní evidence (UQ051A ), Hlavní kniha - účetní transakce (UQ052A ) a Hlavní kniha - standardní reporting (UQ053A ).
 • Metody Manažerského účetnictví a Controllingu se váží ke skupině úloh Controlling (TGQ090 ).
 • Metoda Activity Based Costing, ABC se vztahuje především k analytickým úlohám, tj. např. Finanční analýzy (UQ054A ), Dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ) a v IT k úloze Nákladové analýzy IT služeb (U302A ).
 • Metoda Total Cost of Ownership se vztahuje ke skupině úloh Řízení nákladů na IT (TG301 ).
 • Metody řízení investic se váží k úloze Plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ) a v IT ke skupině úloh Řízení investic do IT (TG303 ),
 • Metoda Value Based Management se převážně vztahuje ke skupinám úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ), Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ) a Řízení projektu (TG401 ).
 • Detailní přehled dalších metod je k dispozici na portále/ .