Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Activity Based Costing (ABC)
Activity Based Costing (ABC)
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M035
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Activity Based Costing (ABC) - celková charakteristika
  • Activity Based Costing (ABC) je metoda, jejímž cílem je analyzovat informace o nákladech na jednotlivé služby, produkty v detailnějším členění (oproti požadavkům "standardního" účetnictví) atd.
  • Základem ABC je postup, který měří náklady a výkonnost nákladových objektů, aktivit a zdrojů.
  • V rámci ABC se vychází z principu, kdy zdroje jsou spotřebovávány aktivitami , které jsou dále spotřebovávány nákladovými aktivitami.
  • Metoda ABC je dále založena na využití vztahů příčina – následek mezi nákladovými objekty a aktivitami, a mezi aktivitami a zdroji.