Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Total Cost of Ownership (TCO)
Total Cost of Ownership (TCO)
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M037
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Total Cost of Ownership (TCO) - celková charakteristika
  • Analýza celkových nákladů vlastnictví (Total Cost of Ownership – TCO) je používána jako jeden z velmi významných přístupů k hodnocení podnikové informatiky. TCO může být považováno za finanční odhad zkalkulovaný s cílem pomoci zákazníkům a podnikovým manažerům při hodnocení přímých a nepřímých nákladů spojených s IT (nákup a provoz HW a SW).
  • TCO umožňuje srozumitelně a jasně přiřadit náklady vynakládané na vlastnění a řízení IT infrastruktury v podniku.
  • Existuje velké množství detailních přístupů a metodik , jak TCO spočítat. Proto by vždy při prezentaci TCO měla být uvedena metodika, na základě které bylo TCO vypočteno.
  • TCO není systém na řízení celkových nákladů obecně, ale vždy se počítá pro určitou komponentu IT .