Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Total Cost of Ownership (TCO)
Total Cost of Ownership (TCO)
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M037
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Total Cost of Ownership (TCO) - celková charakteristika

Analýza celkových nákladů vlastnictví (Total Cost of Ownership – TCO) je používána jako jeden z velmi významných přístupů k hodnocení podnikové informatiky. TCO může být považováno za finanční odhad zkalkulovaný s cílem pomoci zákazníkům a podnikovým manažerům při hodnocení přímých a nepřímých nákladů spojených s IT (nákup a provoz HW a SW). TCO umožňuje srozumitelně a jasně přiřadit náklady vynakládané na vlastnění a řízení IT infrastruktury v podniku. Je však nutné zmínit, že ačkoliv používáme obecný termín TCO, tak existuje velké množství detailních přístupů a metodik, jak TCO spočítat. Proto by vždy při prezentaci TCO měla být uvedena metodika, na základě které bylo TCO vypočteno. Důležité je zmínit, že TCO není systém na řízení celkových nákladů obecně, ale vždy se počítá pro určitou komponentu IT.