Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Value Based Management (VBM)
Value Based Management (VBM)
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M039
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Value Based Management (VBM) - celková charakteristika
  • Value Based Management (VBM) je jeden z posledních trendů v přístupech k hodnocení ekonomické efektivnosti/situace podniků , který je zcela odlišný od předcházejících přístupů.
  • Value Based Management zahrnuje:
    • styl řízení , který považuje tvorbu hodnoty podniku za smysl manažerského úsilí,
    • proces , který spojuje strategii s každodenním řízením,
    • systém měření , jenž překonává nedostatky tradičního účetnictví a klasických metod měření výkonnosti.
  • Ukazatele této skupiny , např. MVA (Market Value Added – tržní přidaná hodnota) a ukazatel EVA (Economic Value Added – ekonomická přidaná hodnota)) vznikly v souvislosti se vzrůstající globalizací trhů.
  • S globalizací je spojen vzrůstající význam mezinárodních investorů , kteří se zajímají o výkonnost více než soukromí investoři. Tlak mezinárodních investorů na hájení svých zájmů (tedy zájmů akcionářů, případně dalších skupin) vedl ke vzniku zmíněných ukazatelů ze skupiny VBM.